Ranking
Rank
Name
Trend
Bonuspoints
Betgame
Total
1.
RolandRoland
Trend
80
Bonus
116
Betgame
196
Total
2.
LutscherLutscher
Trend
80
Bonus
114
Betgame
194
Total
3.
IdahoIdaho
Trend
60
Bonus
126
Betgame
186
Total
4.
marv_555marv_555
Trend
80
Bonus
104
Betgame
184
Total
5.
zianoziano
Trend
70
Bonus
112
Betgame
182
Total
6.
DJMobbesDJMobbes
Trend
75
Bonus
106
Betgame
181
Total
7.
ChristianNo1ChristianNo1
Trend
58
Bonus
122
Betgame
180
Total
7.
Roland0Roland0
Trend
78
Bonus
102
Betgame
180
Total
9.
Wolle22111983Wolle22111983
Trend
65
Bonus
114
Betgame
179
Total
10.
FvT0815FvT0815
Trend
50
Bonus
126
Betgame
176
Total